Vragen? Neem contact met ons op! Ma. t/m vr. 08:30-17:00 Bel: 088 23 63 968
Waarom Drukwerkservice.nl
 • Alles in 1
  Wij drukken, adresseren én bezorgen uw zakelijke post
 • Kwaliteitsdrukwerk
  Standaard full-color, dubbelzijdig én op 100% FSC-papier gedrukt
 • Gratis Het Het proefpakket bevat 15 papiersamples waarmee u een keuze kunt maken uit het papierassortiment. › Proefpakket aanvragen proefpakket proefpakket bevat 15 papiersamples waarmee u een keuze kunt maken uit het papierassortiment. › Proefpakket aanvragen Het proefpakket bevat 15 papiersamples waarmee u een keuze kunt maken uit het papierassortiment. › Proefpakket aanvragen proefpakket proefpakket Het proefpakket bevat 15 papiersamples waarmee u een keuze kunt maken uit het papierassortiment. › Proefpakket aanvragen proefpakket proefpakket
  Beoordeel de kwaliteit van onze papiersoorten en het drukwerk
 • Betaal zoals u wilt
  Op rekening of direct en veilig via:
  betaalmogelijkheden
Skip Navigation LinksHome / Klantenservice / Disclaimer

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website:

Toegang tot en gebruik van de PostNL eCommerce B.V. (hierna: PostNL eCommerce) internetsite welke toegankelijk is via Drukwerkservice.nl (hierna "Site") en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna "Applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. PostNL eCommerce, haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "PostNL") verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met PostNL of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. PostNL eCommerce noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door PostNL eCommerce gecorrigeerd zullen worden naar PostNL eCommerce' goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. PostNL eCommerce behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. PostNL eCommerce sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van PostNL eCommerce en/of haar groepsmaatschappijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site zijn het eigendom van PostNL eCommerce en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PostNL eCommerce en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers.

© 2011 PostNL eCommerce. Alle rechten voorbehouden.

5. De op deze Site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie Algemene voorwaarden PostNL Drukwerkservice op deze site.

6. Alhoewel PostNL eCommerce al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze Site.

7. Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de Site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen wordt door PostNL niet specifiek ondersteund of getest.

Zie ook: Privacyverklaring en onze Algemene voorwaarden

ico
Adres toevoegen
Voeg hieronder een adres toe aan uw adressenboek.

Vestigingsinformatie

Adreslijst

  Contactpersoon

  ico

  Gratis 20 tips om van uw mailing een succes te maken

  Met bewezen tips vanuit de neuromarketing.

  Hiermee meldt u zich ook aan voor onze mailing, zodat u geen acties misloopt!

  Laat ons u bellen
  Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u terug.
  Bel me
  Chatten
  Start direct een chatgesprek met een van onze adviseurs. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur.
  Direct chatten